آخرین مقالات


 سال جهانی حبوبات
سال جهانی حبوبات
شعار انتخابی‌ای که برای سال حبوبات در نظر گرفته شده، «دانه‌های مغذی برای آینده‌ای پایدار» است تا کشورها را با نقشی که حبوبات در بهبود امنیت غذایی دارند، آشنا کند. به‌ خ ادامه مطلب
استانداردها
استانداردها
سازمان ملی استاندارد ایران در زمینه حبوبات و دانه‌های خوراکی ، استاندارهایی به طور مجزا برای هرکدام از آن‌ها تدوین کرده است. گروه غذایی ایرانیکا با سرلوحه قرار دادن احترام به حقوق مصرف کننده ادامه مطلب
پیش بینی آینده تولید حبوبات
پیش بینی آینده تولید حبوبات
5مهر( 16 اکتبر) سالروز جهانی غذاست که به مناسبت تأسیس سازمان جهانی فائو ( سازمان خوار و بار کشاورزی ملل متحد ) در سال 1945 نامگذاری شده و در سراسر جهان گرامی داشته می‌شود. در این روز سازمان‌ ادامه مطلب
چرا مصرف بیشتر حبوبات اهمیت دارد؟
چرا مصرف بیشتر حبوبات اهمیت دارد؟
حبوبات ازمنابع مهم غذایی سرشار ازپروتئین برای تغذیه انسان به صورت مستقیم و غیرمستقیم خصوصاً برای بخش عظیمی از جمعیت کم‌درآمد جهان محسوب میشود. میانگین سرانه مصرف حبوبات در جهان در حدود 14 کیلوگرم ادامه مطلب