سال جهانی حبوبات

 سال جهانی حبوبات

شعار انتخابی‌ای که برای سال حبوبات در نظر گرفته شده، «دانه‌های مغذی برای آینده‌ای پایدار» است تا کشورها را با نقشی که حبوبات در بهبود امنیت غذایی دارند، آشنا کند. به‌ خصوص در مناطقی که حبوبات جزو برنامه غذایی‌ مردم است مثل آسیا و آفریقا. البته باز هم سازمان جهانی بهداشت در نظر دارد با افزایش آگاهی مردم در مورد حبوبات و ترویج و تشویق مصرف آن و همچنین تشویق کشاورزان برای تولید حبوبات به امنیت غذایی کمک ‌کند زیرا هزینه تولید حبوبات پایین است؛ به گونه‌ای که هزینه تولید حبوبات یک‌پنجم تولید شیر و بازده زراعی آن، 3-2 برابر غلاتی مثل گندم است بنابراین تولید حبوبات هم به اشتغال‌زایی در مناطق روستایی کمک می‌کند و هم امنیت غذایی را بالا می‌برد.