استانداردها

استانداردها

سازمان ملی استاندارد ایران در زمینه حبوبات و دانه‌های خوراکی ، استاندارهایی به طور مجزا برای هرکدام از آن‌ها تدوین کرده است. گروه غذایی ایرانیکا با سرلوحه قرار دادن احترام به حقوق مصرف کننده و در جهت فراهم کردن محصولات غذایی سالم برای مصرف کننده ایرانی با افتخار اعلام می‌دارد تمام محصولات این شرکت در توسط آزمایشگاه‌های سازمان غذا و دارو ظبق استانداردهای ملی آزمایش و تایید شده اند.

مهم‌ترین استانداردهای ملی در این بخش در زیر اورده شده است:

برنج: استاندارد شماره 127 برنج– ویژگی‌ها و روش ­های آزمون

لینک دسترسی:  http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=48959

عدس: استاندارد شماره 27 حبوبات-عدس- ویژگیها و روشهای آزمون

لینک دسترسی: http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=48959

لوبیا: استاندارد شماره 127  لوبیا-ویژگی‌ها و روش‌های آزمون

لینک دسترسی: http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=35090

ماش: استاندار شماره 99 ماش- ویژگی ­ها و روش­های آزمون

لینک دسترسی: http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=48414

نخود: شماره 96  نخود- ویژگی‌ها و روش‌های آزمون

لینک دسترسی: http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=50061

لپه: شماره 97 لپه - ویژگی‌ها و روش‌های آزمون

لینک دسترسی: http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=35091

غیر از استانداردهای اختصاصی هر محصول تعدادی استانداردهای عمومی مورد نیاز برای محصولات خوراکی شامل حبوبات نیز وجود دارد که در زیز به آن‌ها اشاره شده است.

مایکوتوکسین: شماره 5925 خوراک انسان-دام -بیشینه رواداری مایکوتوکسین ها

لینک دسترسی: http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=7524

                 http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=12991

آفت کش ها: شماره 13116 آفت کش‌ها -مرز بیشینه مانده آفت کش ها-حبوبات

لینک دسترسی: http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=46443